Điện Biên triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2023

Thứ ba - 21/02/2023 01:42
Với mục đích nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, các địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người dân; kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn âm mưu lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
Nhiệm vụ trọng tâm tập trung vào các nội dung: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Nghị định số 162/2017/NĐ-CP các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; chủ động, xem xét giải quyết đề xuất, kiến nghị chính đáng của tổ chức tôn giáo; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức tín ngưỡng, tôn giáo và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác quản lý tín ngưỡng, tôn giáo; đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số; nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; tăng cường công tác đối ngoại, đối thoại về tôn giáo, đấu tranh, phản bác luận điệu sai trái của các thế lực thù địch nhằm giúp các tổ chức tôn giáo trong nước và cộng đồng quốc tế hiểu đúng tình hình tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong nước nói chung và trên địa bàn tỉnh nói riêng…
Tải nội dung Kế hoạch của UBND tỉnh tại File gửi kèm./.

Tác giả: Phòng QLTNTG

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây