Danh bạ điện thoại

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH SỐ ĐIỆN THOẠI
LÃNH ĐẠO SỞ
1 Trịnh Hoàng Thắng Giám đốc Sở 02153830355
2 Bùi Thị Quế Anh Phó Giám đốc 02153838386
3 Lê Đình Tuyên Phó Giám đốc 02153837618
4 Vũ Minh Hồng Phó Giám đốc 02153826366
I- VĂN PHÒNG
1 Vũ Văn Mạnh Chánh Văn phòng 02153831036
2 Mai Xuân Hiếu Phó Chánh Văn phòng 02153825444
3 Mai Văn Giỏi Phó Chánh Văn phòng 02153825444
4 Hoàng Hoa Hạnh Chuyên viên 02153831077
5 Phạm Thị Kim Quy Kế toán viên 02153831086
6 Mào Thị Vân Công chức biệt phái 02153825444
7 Nguyễn Thị Liên Văn thư 02153830783
8 Phan Vũ Tuyết Lê Chuyên viên 02153825444
9 Trần Thị Liên Cán sự 02153831159
10 Nguyễn Đình Hoàng  Nhân viên Lái xe 02153826373
11 Dương Anh Đoài Nhân viên Bảo vệ 02153826373
12 Bùi Xuân Trường Nhân viên Bảo vệ 02153826373
13 Nguyễn Văn Hiếu Nhân viên Lái xe 02153826373
14 Trần Thị Nga Nhân viên Tạp vụ 02153830783
II- PHÒNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
1 Hoàng Ngọc Liên  Trưởng phòng 02153825139
2 Nguyễn Thị Thanh Mai Phó Trưởng phòng 02153825277
3 Lê Thị Hải Chuyên viên 02153833940
4 Trần Đức Minh Phó Trưởng phòng 02153825277
5 Nguyễn Văn Đạt Chuyên viên 02153833940
6 Trương Thị Phong Lan Chuyên viên 02153825277
7 Trần Anh Tuấn Chuyên viên 02153833940
8 Đặng Quang Anh Công chức tập sự 02153833940
III- PHÒNG TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ VÀ TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ
1 Phạm Công Doanh Trưởng phòng 02153836568
2 Nguyễn Văn Hường Phó trưởng phòng 02153831127
3 Lê Đại Hải Phó trưởng phòng 02153831127
4 Vũ Minh Khiêm Chuyên viên 02153831127
5 Trần Thị Thanh Loan Chuyên viên 02153831127
6 Đinh Thị Phương Nhung Chuyên viên 02153831127
7 Mào Thị Vân Chuyên viên 02153831127
8 Hà Anh Thảo Chuyên viên 02153831127
IV- PHÒNG XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN VÀ CÔNG TÁC THANH NIÊN
1 Vũ Văn Thịnh Trưởng phòng 02153832153
2 Loan Văn Toàn Phó Trưởng phòng 02153833112
3 Lê Thị Trang Chuyên viên 02153825211
4 Nguyễn Công Đồn Chuyên viên 02153833112
5 Lò Anh Việt Chuyên viên 02153833112
6 Trần Thị Thanh Hiền Chuyên viên 02153825211
7 Vũ Thị Huyền Chuyên viên 02153825211
V- PHÒNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
1     02153826652
2 Trần Quốc Khánh Phó Trưởng phòng 02153836727
3 Trần Thị Hà Chuyên viên 02153836727
4 Vũ Thị Thu Hương Chuyên viên 02153836727
5 Sần Tải Vần Chuyên viên 02153836727
VI- THANH TRA SỞ
1 Nguyễn Mạnh Hùng  Chánh Thanh tra 02153827403
2 Nguyễn Đình Trung Phó Chánh Thanh tra 02153835338
3 Khương Tiến Thịnh Thanh tra viên 02153836880
4 Trần Trung Hải Chuyên viên 02153836880
5 Vũ Thị Huyền Công chức biệt phái 02153836880
VII- PHÒNG QUẢN LÝ TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO
1 Nguyễn Thị Hoa Trưởng phòng 02153831399
2 Lò Văn Phong Phó Trưởng phòng 02153836909
3 Lầu A Say Chuyên viên 02153836909
4 Hà Thị Lan Phương Chuyên viên 02153836909
5 Phạm Duy Hùng Chuyên viên 02153836909
6 Nguyễn Thị Nga Chuyên viên 02153838998
7 Hoàng Thị Thanh Cán sự 02153832966
VIII- BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG
  Trần Đại Nghĩa  Phó Trưởng ban 02153736879
  Phòng Nghiệp vụ thi đua, khen thưởng
1 Hoàng Thị Vượng Trưởng phòng Nghiệp vụ 02153825093
2 Nguyễn Thị Hải Yến Phó Trưởng phòng NVII 02153737869
3 Hoàng Thị Hồng Duyên Chuyên viên 02153737518
4 Trần Thị Bình Chuyên viên 02153737518
5 Hà Thị Thanh Huyền Chuyên viên 02153737518
6 Nguyễn Thị Bích Thủy Chuyên viên 02153737869
7 Lò Thị Nhị Phương Chuyên viên 02153737869
  Phòng Hành chính – Tổng hợp
1 Phạm Văn Tiến Trưởng phòng 02153737966
2 Phạm Văn Huy Phó Trưởng phòng 02153835086
3 Nguyễn Ngọc Phương Kế toán viên 02153737188
4 Trịnh Thị Thanh Tâm Chuyên viên 02153737786
5 Trịnh Thị Mơ Văn thư 02153737786
6 Mai Thị Hoa Nhân viên Tạp vụ 02153737786
7 Quàng Văn Thanh  Nhân viên Lái xe 02153737169
8 Nguyễn Văn Cảnh Nhân viê Bảo vệ 02153735800
IX- PHÒNG QUẢN LÝ VĂN THƯ – LƯU TRỮ
1 Hà Thị Thanh Thủy Trưởng phòng 02153737866
2      
3 Bùi Thị Diệu Chuyên viên 02153737886
4 Nguyễn Thị Hạnh Chuyên viên 02153737886
5 Hà Thị Hải Liên Chuyên viên 02153737866
X- TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ
1 Nguyễn Thị Hằng Phó Giám đốc 02153736882
2 Bùi Thị Thu Hà Lưu trữ viên hạng III 02153736882
3 Lò Thị Thương Lưu trữ viên hạng III 02153736882
4 Trương Thị Thanh Hòa Lưu trữ viên hạng III 02153736882
5 Trương Thị Toan Lưu trữ viên hạng III 02153736882
6 Đặng Thị Thanh Thủy Lưu trữ viên hạng IV 02153736882
7 Trần Thị Giang Lưu trữ viên hạng III 02153736882
8 Trần Thị Thanh Hường Lưu trữ viên hạng III 02153736882
9 Trần Thị Tám Lưu trữ viên hạng IV 02153736882
10 Đào Thị Nhung Lưu trữ viên hạng IV 02153736882
11 Lê Thị Xiêm Kế toán 02153736882
12 Trần Thị Liễu Nhân viên Tạp vụ 02153736882
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây