Triển khai rà soát, đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp ngành Tổ chức nhà nước" năm 2023 trên địa bàn tỉnh

Thứ hai - 08/05/2023 22:24
Triển khai Công văn số 1830/BNV-VP ngày 24/4/2023 của Bộ Nội vụ về việc tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Tổ chức nhà nước”; ngày 05/5/2023, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 998/SNV-VP về việc rà soát, đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Tổ chức nhà nước” năm 2023 gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.
Căn cứ Thông tư số 14/2019/TT-BNV ngày 15/11/2019 của Bộ Nội vụ về việc quy định tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ; Thông tư số 08/2022/TT-BNV ngày 19/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2019/TT-BNV ngày 15/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ.
Về đối tượng: Đối tượng xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Tổ chức nhà nước” là cá nhân đã và đang công tác trong ngành, cụ thể đối với địa phương gồm:
- Công chức, viên chức chuyên trách hoặc kiêm nhiệm công tác tổ chức cán bộ tại các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội  cấp tỉnh và các đơn cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
- Công chức, người lao động công tác trong lĩnh vực Tổ chức nhà nước tại Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
- Công chức công tác trong lĩnh vực Tổ chức nhà nước thuộc Phòng Nội vụ các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương.
- Cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách hoặc kiêm nhiệm công tác tổ chức cán bộ tại Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh.
Lĩnh vực tổ chức nhà nước gồm: công tác tổ chức bộ máy, biên chế; công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; công tác xây dựng chính quyền địa phương, quản lý địa giới hành chính; công tác dân vận, dân chủ, bình đẳng giới và cán bộ nữ; công tác quản lý nhà nước về thanh niên; quản lý hội và tổ chức phi chính phủ
Về tiêu chuẩn, điều kiện: Thực hiện theo Quy định tại Điều 7, Thông tư số 14/2019/TT-BNV ngày 15/11/2019 và Khoản 4, Điều 1, Thông tư số 08/2022/TT-BNV ngày 19/9/2022 của Bộ Nội vụ.
Hồ sơ đề nghị xét, tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Tổ chức nhà nước” đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện theo quy định tại Khoản 7 Điều 1 Thông tư số 08/2022/TT-BNV gửi về Sở Nội vụ thời gian trước ngày 15/6/2023.
Tải nội dung Thông tư số 14/2019/TT-BNV tại đây
Tải nội dung Thông tư số 08/2022/TT-BNV tại đây
Tải nội dung văn bản hợp nhất Thông tư tại đây
Tải mẫu hồ sơ đề nghị và báo cáo thành tích tại đây
 

Tác giả: Văn phòng

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây