Họp hội đồng xét, công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học, đợt 2 năm 2022

Thứ hai - 19/12/2022 05:02
Ngày 16/12/2022 tại Phòng họp 2B Trụ sở UBND tỉnh Hội đồng xét, công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài khoa học tỉnh (Hội đồng sáng kiến, đề tài khoa học tỉnh) tổ chức họp đợt 2 xét, đánh giá đối với 03 đề tài khoa học và 34 sáng kiến của 67 cá nhân (tác giả, đồng tác giả)  thuộc lĩnh vực kinh tế, xã hội, lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm 2022 .
 
Đồng chí Vừ A Bằng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp
 
Thành phần dự họp: đồng chí Vừ A Bằng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Chủ tịch Hội đồng sáng kiến, đề tài khoa học tỉnh – Chủ trì cùng 10 đồng chí là Phó chủ tịch Hội đồng và thành viên theo Quyết định số 344/QĐ-UBND ngày 16/3/2021 của UBND tỉnh về kiện toàn Hội đồng Hội đồng xét, công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài khoa học tỉnh Điện Biên.
 
Đồng chí Bùi Thị Quế Anh – Phó Giám đốc Sở - Trưởng ban TĐKT – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng báo cáo kết quả tổng hợp và phối hợp thẩm định hồ sơ
Thực hiện phân công nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng, thay mặt cơ quan thường trực Hội đồng, đồng chí Bùi Thị Quế Anh – Phó Giám đốc Sở - Trưởng ban TĐKT - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng báo cáo kết quả tổng hợp và phối hợp thẩm định hồ sơ đề nghị xét công nhận phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh và toàn quốc đối với các sáng kiến, đề tài khoa học của nhóm tác giả và đồng tác giả đã được cấp cơ sở nghiệm thu, công nhận. Hội đồng thảo luận cho ý kiến tham gia đối với từng đề tài, sáng kiến và đồng chí Chủ tịch kết luận theo từng nội dung.
 
Thành viên Hội đồng tham gia ý kiến tại cuộc họp
Kết thúc cuộc họp, Hội đồng đã thống nhất bỏ phiếu lấy ý kiến đánh giá đối với 03 đề tài khoa học, 22 sáng kiến (bằng phiếu kín). Trên cơ sở kết quả bỏ phiếu 01 đề tài đủ điều kiện đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận và đánh giá phạm vị ảnh hưởng toàn quốc và 02 đề tài, 22 sáng kiến đủ điều kiện đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh.
 Kết luận cuộc họp đồng chí Vừ A Bằng thay mặt Hội đồng đánh giá cao vai trò trách nhiệm của các đồng chí Thành viên Hội đồng, đồng thời yêu cầu cần tiếp tục đổi mới trong công tác thẩm định hồ sơ, công tác xét duyệt nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Hội đồng, khuyến khích tinh thần phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực của cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời phổ biến rộng rãi, nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh./.

Tác giả: Ban TĐKT

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây