HỌP HỘI ĐỒNG XÉT, CÔNG NHẬN PHẠM VI ẢNH HƯỞNG, HIỆU QUẢ ÁP DỤNG CỦA SÁNG KIẾN, ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2023

Thứ sáu - 26/05/2023 05:21
Ngày 26/5/2023 tại Phòng họp số 1 Trụ sở UBND tỉnh Hội đồng xét, công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học tỉnh tổ chức họp xét, đánh giá đối với các sáng kiến thuộc lĩnh vực kinh tế, xã hội năm 2022. Thành phần dự họp: đồng chí Vừ A Bằng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Chủ tịch Hội đồng sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học tỉnh – Chủ trì cùng đồng chí là Phó Chủ tịch Hội đồng và các thành viên theo Quyết định số 344/QĐ-UBND ngày 16/3/2021 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng xét, công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học tỉnh Điện Biên.
 
Đồng chí Vừ A Bằng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp
 
Thực hiện phân công nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng, thay mặt cơ quan Thường trực Hội đồng, đồng chí Bùi Thị Quế Anh – Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trưởng ban TĐKT tỉnh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng báo cáo kết quả tổng hợp và phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh thẩm định hồ sơ đề nghị xét công nhận phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh đối với 15 sáng kiến của 27 cá nhân là (tác giả, đồng tác giả) đã được cấp cơ sở nghiệm thu, công nhận. Hội đồng thảo luận cho ý kiến tham gia đối với từng sáng kiến lấy ý kiến bằng hình thức bỏ phiếu kín. Trên cơ sở kết quả bỏ phiếu cho 15 sáng kiến có 12 sáng kiến đạt yêu cầu với số phiếu thành viên Hội đồng đánh giá mức đạt từ 80% trở lên, đủ điều kiện trình Chủ tịch UBND tỉnh công nhận phạm vị ảnh hưởng cấp tỉnh; có 03 sáng kiến có tỷ lệ phiếu thấp dưới 80% không đạt yêu cầu.
 
Đồng chí Bùi Thị Quế Anh – Phó Giám đốc Sở - Trưởng ban TĐKT – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng báo cáo kết quả tổng hợp và phối hợp thẩm định hồ sơ
 
Thành viên Hội đồng tham gia ý kiến tại cuộc họp
 
Kết luận cuộc họp đồng chí Vừ A Bằng thay mặt Hội đồng đánh giá cao vai trò trách nhiệm của Cơ quan Thường trực Sở Nội vụ (Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh), của Sở Khoa học – Công nghệ tỉnh; công tác chuẩn bị hồ sơ tài liệu họp Hội đồng và các đồng chí Thành viên Hội đồng đã trách nhiệm tích cực nghiên cứu tham gia thảo luận đối với các giải pháp (sáng kiến) đề nghị công nhận phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh, đồng thời khuyến khích tinh thần phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực của cán bộ, công chức, viên chức, phổ biến rộng rãi, nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh./.

Tác giả: Ban TĐKT

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây