Kiểm tra công tác Văn thư, lưu trữ năm 2022 tại mội số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

Thứ ba - 25/10/2022 02:58
Thực hiện kế hoạch số 483/KH-UBND ngày 24/2/2022 của UBND tỉnh Điện Biên về công tác văn thư, lưu trữ năm 2022; Kế hoạch 1231/KH-SNV ngày 28/6/2022 của Sở Nội vụ, Về việc kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2022; Thông báo số 1713/TB-ĐKT ngày 30/8/2022 của Sở Nội vụ, Về việc kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại một số cơ quan, tổ chức năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên và Quyết định số 3371/QĐ-SNV ngày 18/8/2022 của Sở Nội vụ về việc thành lập đoàn kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2022.
Trong các ngày từ 13/9 đến ngày 11/10/2022, Đoàn kiểm tra do Bà Bùi Thị Quế Anh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoànBà Hà Thị Thanh Thủy - Trưởng phòng Quản lý văn thư, lưu trữ - Phó Trưởng đoàn cùng chuyên viên Phòng Quản lý VTLT Sở Nội vụ đã tiến hành kiểm tra thực tế công tác văn thư, lưu trữ tại một số cơ quan, tổ chức năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên gồm: Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Công ty Viễn thông Điện Biên, Công ty Điện Lực Điện Biên, Cục Thuế tỉnh Điện Biên và các đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức được kiểm tra.
Đoàn kiểm tra đã tập trung kiểm tra các nội dung: Sự lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo các cơ quan, tổ chức đối với công tác văn thư, lưu trữ; công tác triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về văn thư, lưu trữ; việc xây dựng, ban hành văn bản quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ; thực hiện các quy định theo tiêu chuẩn ngạch công chức chuyên ngành văn thư, chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ; công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ; kiểm tra hoạt động nghiệp vụ văn thư, lưu trữ; công tác lập hồ sơ công việc; công tác thu thập hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; lưu trữ lịch sử; công tác kiểm tra đối với các đơn vị thuộc phạm vi quản lý; việc triển khai, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ; bố trí Kho và trang thiết bị bảo quản tài liệu lưu trữ; thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ về văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ.
Kết quả kiểm tra thực tế cho thấy phần lớn các cơ quan, tổ chức đã quan tâm chỉ đạo xây dựng và ban hành các văn bản quản lý, quán triệt, phổ biến, hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ đã đạt những kết quả tích cực, việc soạn thảo và ban hành văn bản hành chính, quản lý văn bản và lập hồ sơ công việc ngày càng hoàn thiện; công tác lưu trữ ngày càng được quan tâm trong các khâu bảo quản, khai thác phát huy giá trị tài liệu.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác văn thư, lưu trữ tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn còn một số tồn tại như: chưa ban hành đầy đủ văn bản hướng dẫn về công tác văn thư, lưu trữ nên dẫn đến các đơn vị cơ sở trực thuộc; đội ngũ làm công tác văn thư, lưu trữ phải kiêm nhiệm thêm nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nên việc quan tâm nghiên cứu tham mưu, đề xuất và thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ còn hạn chế; thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính còn nhiều sai sót; tình trạng chuyên viên chưa lập hồ sơ công việc còn phổ biến; công tác thu thập nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan chưa thực hiện thường xuyên; cơ sở vật chất và kinh phí đầu tư cho công tác văn thư, lưu trữ chưa đáp ứng yêu cầu, kinh phí cho hoạt động công tác lưu trữ còn hạn chế.
Trong quá trình kiểm tra, các thành viên trong Đoàn đã trực tiếp hướng dẫn nghiệp vụ và giải đáp một số thắc mắc của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện công tác văn thư, lưu trữ.
Phát biểu kết luận, Bà Bùi Thị Quế Anh - Trưởng Đoàn kiểm tra ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được. Đồng thời cũng kiến nghị các cơ quan, tổ chức được kiểm tra khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục quan tâm chỉ đạo hơn nữa đối với công tác văn thư, lưu trữ, nhất là công tác lập hồ sơ công việc và lập hồ sơ giao nộp vào Lưu trữ cơ quan; quan tâm bố trí kinh phí xử lý dứt điểm tài liệu tồn đọng tại kho và các phòng chuyên môn chưa thu về để chỉnh lý đảm bảo cho việc nộp lưu vào Kho lưu trữ lịch sử đúng quy định; bố trí kho lưu trữ đảm bảo diện tích và các trang thiết bị cần thiết cho công tác bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ. Góp phần tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ; phát huy vị trí, vai trò của công tác văn thư, lưu trữ trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Một số hình ảnh của đợt kiểm tra:
Đoàn kiểm tra làm việc tại UBND huyện Điện Biên
 
Đoàn kiểm tra làm việc tại Sở Thông tin và Truyền thông
 

Đoàn kiểm tra làm việc tại Cục Thuế tỉnh Điện Biên
./.

Tác giả: Phòng QL VTLT

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây