Kéo dài thời gian thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”

Chủ nhật - 02/04/2023 23:38
   Ngày 28/3/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 302/QĐ-TTg về việc kéo dài thời gian thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”. Cụ thể, Quyết định số 302/QĐ-TTg cho phép tiếp tục thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012, Quyết định số 874/QĐ-TTg ngày 25/5/2016 và Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 27/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ đến hết ngày 31/12/2025, trong đó: Nhiệm vụ của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải hoàn thành chậm nhất đến hết ngày 31/12/2023. Nhiệm vụ của các bộ, cơ quan Trung ương phải hoàn thành chậm nhất đến hết ngày 31/12/2025.

   Để tiếp tục triển khai thực hiện Dự án 513 trên địa bản tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 1101/UBND-NC ngày 31/3/2023 về việc tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý của Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”, theo đó giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục pháp lý của Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời chủ động rà soát, tổng hợp và tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền nghiệm thu, phê duyệt Dự án đảm bảo đúng thời gian theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 302/QĐ-TTg ngày 28/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
Nội dung chi tiết của Quyết định số 302/QĐ-TTg; Văn bản số 1101/UBND-NC theo File gửi kèm./.

Tác giả: Phòng XDCQ&CTTN

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây