UBND tỉnh Điện Biên chỉ đạo triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030

Thứ năm - 16/02/2023 22:54
Thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là một nhiệm vụ chính trị rất quan trọng của cả hệ thống chính trị nhằm tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới. Ngày 30/01/2023, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 48-KL/TW về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Để triển khai thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2023-2030 theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 05-CV/BCSĐ ngày 15/02/2023 về việc triển khai thực hiện Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 443/UBND-NC ngày 15/02/2023 về việc triển khai thực hiện Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị, trong đó yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức, quán triệt, triển khai về chủ trương tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 của Bộ Chính trị. Đồng thời, tổ chức rà soát, thống kê số liệu, tính toán các tiêu chuẩn của đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo quy định để xây dựng phương án sơ bộ sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo từng giai đoạn đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định. UBND tỉnh cũng đã giao Sở Nội vụ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện Kết luận số 48-KL/TW; trên cơ sở kết quả rà soát tham mưu cho UBND tỉnh kế hoạch, lộ trình thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh để trình cấp có thẩm quyền thông qua.
Nội dung chi tiết của Kết luận số 48-KL/TW; Văn bản số 05-CV/BCSĐ, số 443/UBND-NC theo File gửi kèm./.

Tác giả: Phòng XDCQ&CTTN

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây