Một số nội dung trọng tâm tại Nghị quyết phát triển thanh niên tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2030

Thứ tư - 05/01/2022 22:10
Để kịp thời triển khai, thực hiện có hiệu quả các quy định tại Điều 40 Luật Thanh niên năm 2020 và Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030.  Tại kỳ họp thứ Năm, Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã ban hành Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 về Phát triển thanh niên tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2030.
Mục tiêu chung của Nghị quyết là xây dựng thế hệ thanh niên tỉnh Điện Biên phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng quê hương, đất nước; có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; có sức khỏe và lối sống lành mạnh; có văn hóa, kiến thức, trình độ học vấn, kỹ năng sống, nghề nghiệp và việc làm; có ý chí lập thân, lập nghiệp, năng động, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ. Phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình hiện nay. Phát huy tinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện và nâng cao trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chung tay xây dựng tỉnh Điện Biên ngày càng phát triển nhanh và bền vững.
Bên cạnh đó, Nghị quyết cũng đề ra 06 nhóm mục tiêu và 20 chỉ tiêu thành phần, tập trung chủ yếu vào 6 nhóm mục tiêu lớn bao gồm: (1) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; cung cấp thông tin về tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh niên; (2) Giáo dục, nâng cao kiến thức, kỹ năng; tạo điều kiện để thanh niên bình đẳng về cơ hội học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo; (3) Nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững cho thanh niên; phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao; (4) Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho thanh niên; (5) Nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên; (6) Phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Để đạt được những mục tiêu nêu trên, Nghị quyết đã đề ra 08 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để triển khai thực hiện. Đồng thời, giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật; giao Thường trực HĐND, các ban HĐND, tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết./.
Tải toàn văn Nghị quyết tại tập tin đính kèm

Tác giả: Lê Trang

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây