Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng và tương đương thuộc Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên

Thứ ba - 01/11/2022 05:08
Căn cứ các văn bản: Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thông tư số 05/2021/TT-BNV ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên; Quyết định số 27/2022/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh Điện Biên Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên.
Ngày 17/10/2022, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên ban hành Quyết định số 4343/QĐ-SNV về việc Q
uy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của các phòng và tương đương thuộc Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên.
Tải nội dung Quyết định theo file gửi kèm!

 

Tác giả: admin

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây