Triển khai nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ năm 2022

Thứ hai - 17/01/2022 04:52
Sáng 17/01- Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai công tác ngành Nội vụ năm 2022. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Trịnh Hoàng Thắng – Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh; Bùi Thị Quế Anh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Lê Đình Tuyên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ. Đại biểu tham dự có các đồng chí là đại diện Lãnh đạo; Trưởng Phòng tổ chức – cán bộ (Tổ chức – Hành chính) một số Sở, ngành tỉnh; lãnh đạo UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ, Ban Tổ chức và Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố, cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Nội vụ.

111
Đc: Trịnh Hoàng Thắng - Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai mạc Hội nghị

Trong năm 2021, Sở, ngành Nội vụ luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự phối hợp của các cấp, các ngành trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó nổi bật là tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tham mưu thành công tổ chức thành công kỳ thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2021; tham mưu duy trì và nâng cao chỉ số cải cách hành chính tỉnh (năm 2020, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Điện Biên xếp thứ 25/63 tỉnh, thành, tăng 2 bậc so với năm 2019); tham mưu thực hiện tốt công tác cán bộ, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế (Sắp xếp tổ chức, bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND huyện theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ, sau sắp xếp, giữ nguyên 19 Sở, ban, ngành; sắp xếp giảm 2 phòng còn 123 phòng chuyên môn; giảm 6 chi cục còn 11 chi cục; giảm 15 phòng thuộc chi cục còn 39 phòng thuộc chi cục; đối với phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, giữ nguyên như hiện nay). Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng”. Năm 2021, đã tham mưu, trình cấp nhà nước tặng thưởng cho 322 tập thể và 93 cá nhân, trong đó: Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng cho 11 tập thể và 17 cá nhân; Chính phủ tặng Cờ thi đua cho 11 tập thể; Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Bằng khưn cho 311 tập thể, 76 cá nhân. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 174 Quyết định khen thưởng, trong đó: Tặng Cờ Thi đua xuất sắc của UBND tỉnh cho 49 tập thể; Công nhận Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 794 tập thể; danh hiệu Chiến sĩ cấp tỉnh là 14 cá nhân; tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 607 tập thể; 1.083 cá nhân.
Phát huy những thành tích, kinh nghiệm trong năm 2021, ngành Nội vụ đề ra phương châm hành động của năm 2022 là “Đoàn kết Kỷ cương, Dân chủ Đồng hành, Quyết liệt Hành động, Sáng tạo Hiệu quả”, nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCHTW khóa XII; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục tham mưu triển khai các giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính quyền địa phương các cấp, chú trọng nâng cao chất lượng chính quyền cấp xã…
Tại Hội nghị các đại biểu của các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung tham gia thảo luận về những khó khăn, vướng mắc và đề ra giải pháp khắc phục nhằm nâng cao việc giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; tăng cường quản lý các hoạt động tín ngưỡng; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp xã; thực hiện hiệu quả phong trào thi đua và nhân rộng điển hình tiên tiến; tham mưu triển khai các phong trào thi đua yêu nước của Thủ tướng Chính phủ, phát động phong trào thi đua của tỉnh, các cuộc vận động gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh”…

223
Đc: Lê Thành Đô - Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành Nội vụ trong năm vừa qua. Đồng thời, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ ra 06 nhóm nhiệm vụ trọng tâm mà Sở, ngành Nội vụ cần tập trung, tham mưu vụ trong năm 2022 cụ thể là: Tập trung tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành Quy định chi tiết vị trí, chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, khẩn trương tham mưu, kiện toàn sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Tiếp tục tham mưu triển khai các giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính quyền địa phương các cấp, chú trọng nâng cao chất lượng chính quyền cấp xã; tăng cường quản lý thôn, bản, tổ dân phố. Chủ trì, tham mưu xử lý dứt điểm các điểm tranh chấp đất đai liên quan đến đường địa giới hành chính các tuyến nội tỉnh và giữa tỉnh Điện Biên với các tỉnh lân cận. Tham mưu, trình cấp có thẩm quyền Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, địa phương của tỉnh. Tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 –NQ/TU ngày 27/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030. Tích cực triển khai các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ phát động; triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tham mưu UBND tỉnh phát động phong trào thi đua đặc biệt hướng tới Kỷ niệm 70 Chiến thắng Điện Biên phủ (7/5/2024). Tổ chức triển khai có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2022 trên địa bàn tỉnh; tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác Văn thư – Lưu trữ...

6
Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh Uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh trao "Huân chương Lao động hạng Ba" cho cá nhân Bà Bùi Thị Quế Anh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ

Cũng trong nhân dịp này, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho 1 tập thể và 1 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 3 cá nhân thuộc Sở Nội vụ, đã có thành tích xuất sắc trong công tác nội vụ từ năm 2016 - 2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. UBND tỉnh tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 9 tập thể; tặng Cờ thi đua cho 1 tập thể và Bằng khen cho 6 tập thể, 13 cá nhân đã có thành tích trong công tác năm 2021.

z3116652034400 bff8822c8ea127636214a841b5f4c471 (1)
 Đc: Lê Thành Đô trao tặng danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc" cho các tập thể thuộc Sở Nội vụ.
./.
 

Tác giả: admin

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây