Chính phủ phê duyệt Đề án bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo

Thứ tư - 09/02/2022 04:48
Ngày 11/01/2022 Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh ký ban hành Quyết định số 43/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo”.
 
 
Đối tượng làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo gồm: Công chức làm công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của Ban Tôn giáo Chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ; cơ quan chuyên môn làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cơ quan chuyên môn làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo thuộc UBND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.
Cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo của các tổ chức chính trị-xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, gồm: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam; cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo của Ban Dân vận Trung ương, ban Dân vận cấp tỉnh, cấp huyện; cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo thuộc các Bộ: Ngoại giao, Công an, Quốc phòng.
Cán bộ, công chức kiêm nhiệm công tác tín ngưỡng, tôn giáo ở cấp xã.
Đề án được triển khai tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó chú trọng vùng trọng điểm về tín ngưỡng, tôn giáo.
Mục tiêu chung: nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng và hiệu quả xử lý các vấn đề liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới, góp phần thực hiện thành công chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.
Mục tiêu cụ thể: phấn đấu thực hiện bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ tín ngưỡng, tôn giáo cho 100% công chức làm công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương; 80% công chức làm công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng ở cấp tỉnh, cấp huyện; 80% cán bộ, công chức kiêm nhiệm công tác tín ngưỡng, tôn giáo ở cấp xã.
Nhiệm vụ và giải pháp: để đạt được mục tiêu đề ra, Đề án nêu rõ 4 nhóm nhiệm vụ và giải pháp, cụ thể:
- Nâng cao nhận thức về vai trò, nhiệm vụ của công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ tín ngưỡng, tôn giáo.
- Xây dựng, hoàn thiện chương trình, tài liệu tập huấn, bồi dưỡng.
- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng.
- Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên.
Tổ chức thực hiện: Đề án thực hiện từ năm 2022 đến hết năm 2026. Kinh phí thực hiện đề án do ngân sách Nhà nước đảm bảo theo phân cấp ngân sách hiện hành. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Xem chi tiết nội dung Quyết định tại file đính kèm.
File đính kèm

Tác giả: admin, Phòng QLTNTG

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây