Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về công tác tín ngưỡng, tôn giáo

Thứ tư - 19/01/2022 01:47


                                        Đại hội XIII của Đảng
Đại hội XIII của Đảng xác định “Vận động, đoàn kết, tập hợp các tổ chức tôn giáo, chức sắc, tín đồ “sống tốt đời đẹp đạo”, đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bảo đảm cho các tổ chức tôn giáo hoạt động theo quy định pháp luật và hiến chương, điều lệ được Nhà nước công nhận. Phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và các nguồn lực của các tôn giáo cho sự nghiệp phát triển đất nước. Kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm minh những đối tượng lợi dụng tôn giáo chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; chia rẽ, phá hoại đoàn kết tôn giáo và khối đại đoàn kết dân tộc”. 
Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, ngày 24/9/2021, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 947/QĐ-BNV Ban hành Chương trình hành động của Ngành Quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. Chương trình hành động đã đề ra 11 mục tiêu cụ thể, 02 nhiệm vụ và 8 giải pháp, làm căn cứ để các cơ quan, đơn vị, địa phương có cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch công tác giai đoạn 2021 - 2025, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác QLNN về tín ngưỡng tôn giáo trong thời gian tới./.
Xem chi tiết nội dung Chương trình hành động tại file đính kèm.

Tác giả: admin, Phòng QLTNTG

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây