Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Quy định, Kết luận của Trung ương và của Tỉnh ủy

Thứ hai - 03/10/2022 09:10
Triển khai các Văn bản: Văn bản số 875-CV/TU ngày 09/9/2022; Văn bản số 835-CV/TU ngày 08/8/2022; Văn bản số 852-CV/TU ngày 18/8/2022; Kế hoạch số 66-KH/TU ngày 09/9/2022; Kế hoạch số 67-KH/TU ngày 09/9/2022 của Tỉnh ủy Điện Biên về quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, quy định của Trung ương.
Ngày 16/9/2022, Đảng ủy Sở Nội vụ đã ban hành Kế hoạch số 320/KH-ĐU về việc 
Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Quy định, Kết luận của Trung ương và của Tỉnh ủy. Nội dung quán triệt, học tập, triển khai tập trung vào các văn bản sau: Quy định số 80-QĐ/TW, ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm cán bộ ứng cử; Quy định số 70-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị; Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Quy định số 57-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Ban Bí thư về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị; Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác kiểm tra giám sát của Đảng đến năm 2030; Kết luận số 39-KL/TW, ngày 18/7/2022 về chủ trương bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sach nhà nước; Kết luận số 40-KL/TW, ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 – 2026; Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới. Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 08/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Quy định số 09-QĐ/TU 20/07/2022 của Tỉnh uỷ quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; Quy định số 10-QĐ/TU ngày 12/09/2022 của Tỉnh uỷ Quy định về tổ chức và hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát của cấp ủy, cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp;
Kế hoạch số 58-KH/TU, ngày 25/7/2022 của Tỉnh uỷ về triển khai Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030; Kế hoạch số  66-KH/TU ngày 09/9/2022 của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới....
Tải nội dung chi tiết của Kế hoạch theo file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây