Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương

Thứ tư - 02/11/2022 21:48
Nhằm tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương tới toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, lao động, nâng cao nhận thức về tính chất, tầm quan trọng của công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới, từ đó nâng cao trách nhiệm, tinh thần tự giác, gương mẫu của cấp ủy, đảng viên, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ trong thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Trung ương, Kế hoạch số 66-KH/TU của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 60-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng đối với Đảng.
Ngày 02/11/2022, Đảng uỷ Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch số 330-KH/ĐU về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới.
Hình thức, thời gian học tập, quán triệt Nghị quyết được Đảng uỷ Sở Nội vụ xác định như sau: 
Tổ chức quán triệt trong sinh hoạt định kỳ của các chi bộ. Đăng tải toàn bộ nội dung nghị quyết, kế hoạch triển khai trên hồ sơ công việc; mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động chủ động nghiên cứu, học tập và triển khai thực hiện; Thời gian hoàn thành công tác tổ chức học tập, quán triệt trong sinh hoạt tháng 11 năm 2022. Những năm tiếp theo thực hiện thường xuyên.
Tải nội dung chi tiết của Kế hoạch theo File đính kèm./.

 

Tác giả: Văn phòng Sở

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây