Đảng ủy Sở Nội vụ tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Đảng

Thứ ba - 07/12/2021 02:36
Trong hai ngày 2 và ngày 3/12, Đảng ủy Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận Hội nghị Trung ương 3, Nghị quyết của Bộ Chính trị và các Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy Điện Biên, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
Thực hiện Kế hoạch số 220/KH-ĐUSNV ngày 01/12/2021 của Đảng ủy Sở Nội vụ về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, trong hai ngày 2 và ngày 3/12, Đảng ủy Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận Hội nghị Trung ương 3, Nghị quyết của Bộ Chính trị và các Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy Điện Biên, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Đồng chí Lê Đình Tuyên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Công đoàn dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành, Lãnh đạo các phòng, ban, chi cục và hơn 80 đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ.
Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Đình Tuyên nhấn mạnh học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là nhiệm vụ thường xuyên của Đảng, là quyền, đồng thời là nghĩa vụ của đảng viên, công chức, viên chức; để bảo đảm cho việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Đảng, đồng chí Lê Đình Tuyên đề nghị các chi bộ, phòng, ban, công đoàn và chi đoàn thanh niên, nhất là người đứng đầu nhận thức sâu sắc và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng phù hợp với yêu cầu, sát hợp với nhiệm vụ chính trị được giao, phải coi đây là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc; mỗi cán bộ, đảng viên phải nắm vững và thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đảng; phát huy ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng. Đồng chí Lê Đình Tuyên đề nghị đồng chí Phạm Minh Khuyến, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, báo cáo viên sử dụng phương pháp truyền đạt tốt nhất “dễ hiểu, dễ nghe, dễ nhớ, dễ tiếp thu”, lựa chọn nội dung cơ bản nhất, quan trọng nhất, phù hợp nhất với đặc thù của Sở Nội vụ để phổ biến tại hội nghị. Mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ phải tích cực, nghiêm túc học tập, tiếp thu và xây dựng chương trình hành động cụ thể của bản thân để thực hiện hiệu quả, đưa Nghị quyết, kết luận của Đảng đi vào đời sống.z2997854800727 ef0fab37fcb84fa23a18757f1ce4fc0d
Đồng chí Phạm Minh Khuyến, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh triển khai các nội dung tại Hội nghị
Tại Hội nghị, buổi thứ nhất, đồng chí Phạm Minh Khuyến, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Báo cáo viên cấp tỉnh đã quán triệt, triển khai, giới thiệu các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 3, khóa XIII và một số chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị: Kết luận về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công 5 năm 2021 – 2025; Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Quy định thi hành Điều lệ Đảng; Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 16/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn trong tình hình mới”.
Buổi thứ 2, Hội nghị đã được quán triệt, triển khai Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và năm 2021 với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.
Buổi thứ 3, Hội nghị đã được quán triệt, triển khai các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, góp phần củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong tình hình mới; về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, đảng viên giai đoạn 2021 – 2025....
Triển khai các Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh Điện Biên về nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên; về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bô, đảng viên; về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với các đoàn thể chính trị - xã hội trực thuộc giai đoạn 2021- 2025...
Sau hội nghị Đảng ủy Sở Nội vụ yêu cầu các cấp ủy, chi bộ tập trung tổ chức thực hiện, cụ thể hóa nội dung Nghị quyết sát với điều kiện thực tế, chỉ đạo đảng viên viết bài thu hoạch, cam kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị./.

Tác giả: Viết Toàn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây