Học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

Chủ nhật - 28/11/2021 20:35
Thực hiện Hướng dn số 311/HD-CĐVC ngày 25/11/2021 của Công đoàn viên chức tỉnh Điện Biên về Hướng dẫn Học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.
Ngày 26/11/2021, Ban Thường vụ Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ đã ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 58/KH-CĐSNV về quán triệt và triển khai thực hiện Học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

Qua việc học tập, tuyên truyền Chuyên đề toàn khóa, làm cho đoàn viên, công chức, viên chức, lao động (CCVCLĐ) nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; đồng thời hiểu và nhận thức rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo và nêu gương về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát triển giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh Điện Biên; Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị“Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp.
Tải kế hoạch chi tiết đính kèm dưới đây
 

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây