Kế hoạch thực hiện Chuyển đổi số trong hoạt động của Sở Nội vụ năm 2023

Thứ hai - 21/11/2022 20:34
Với mục tiêu triển khai thực hiện, đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả các chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh, của Sở Nội vụ về chuyển đổi số, xây dựng Chính quyền số, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên môi trường mạng. Tiếp tục đẩy mạnh và tăng cường đổi mới việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ người dân và tổ chức góp phần xây dựng và phát triển Chính quyền số, đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh Điện Biên. 
Ngày 21/11/2022, Sở Nội vụ đã ban hành Kế hoạch số 2353/KH-SNV về việc thực hiện Chuyển đổi số trong hoạt động của Sở Nội vụ năm 2023, theo đó năm 2023, Sở Nội vụ định đầy đủ và phân công rõ trách nhiệm thực hiện đối với từng tập thể, cá nhân có liên quan đối với các hoạt động chính trong thực hiện chuyển đổi số, đảm bảo đạt được các mục tiêu sau:

100% công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị xuyên sử dụng thư điện tử công vụ để phục vụ công tác chuyên môn.
100% hồ sơ giải quyết TTHC được thực hiện thông qua Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh; 100% quy trình nội bộ giải quyết TTHC được điện tử hóa; thực hiện số hóa tối thiểu 60% hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC/ trên tổng số hồ sơ TTHC tiếp nhận giải quyết của cơ quan.
Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ bảo đảm công khai thông tin đầy đủ theo đúng quy định tại Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ.
100% thiết bị đầu cuối (máy chủ, máy trạm và các thiết bị đầu cuối khác) của cơ quan được cài đặt phần mềm phòng chống, diệt virus có bản quyền và các giải pháp bảo vệ.
100% công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan được tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số và kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin.
Tiếp tục sử dụng hiệu quả phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc, phấn đấu 100% văn bản đi trao đổi với các cơ quan Nhà nước được thực hiện dưới dạng điện tử, được ký số bởi chữ ký số chuyên dùng (trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật
).
Tải kế hoạch chi tiết tại File đính kèm./.
 

Tác giả: Văn phòng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây