Thành lập Ban chỉ đạo Cải cách hành chính, chuyển đổi số giai đoạn 2022-2030

Thứ năm - 07/07/2022 21:33
Căn cứ căn cứ các văn bản: Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 3074/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Quyết định số 3179/QĐ-UBND ngày 06/12/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về việc Phê duyệt Đề án Chuyển đổi số tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 -2025, đinh hướng đến năm 2030...
Ngày 07/7/2022, Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 3088/QĐ-SNV về việc thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, chuyển đổi số giai đoạn 2022-2030, theo đó: Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, chuyển đổi số Sở Nội vụ gồm có 15 thành viên, đồng chí Trịnh Hoàng Thắng - Giám đốc Sở - Trưởng Ban Chỉ đạo; các đồng chí Phó Giám đốc Sở - Phó Ban Chỉ đạo, thành viên Ban chỉ đạo là Trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ; Văn phòng Sở là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo; Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, chuyển sổi số Sở Nội vụ có nhiệm vụ:


1. Tham mưu giúp Sở Nội vụ chỉ đạo, tổ chức thực hiện và hướng dẫn, triển khai các văn bản pháp luật liên quan đến công tác cải cách hành chính Nhà nước, chuyển đổi số; Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước của Chính phủ, các chương trình, kế hoạch về cải cách hành chính Nhà nước của Bộ, ngành Trung ương, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Nghiên cứu, cụ thể hóa các chương trình, mục tiêu, kế hoạch của UBND tỉnh để xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính Nhà nước, chuyển đổi số theo giai đoạn và hàng năm đảm bảo phù hợp với đặc điểm tình hình và điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị.
3. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đánh giá tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch công tác và các nhiệm vụ cải cách hành chính, chuyển đổi số tại các phòng, ban, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở.
 

Tác giả: Văn phòng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây