Chuẩn bị nội dung họp Ban chỉ đạo cải cách hành chính, chuyển đổi số Sở Nội vụ.

Thứ ba - 22/11/2022 20:11
Nhằm kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, thực hiện hoàn thành Kế hoạch cải cách hành chính, chuyển đổi số năm 2022. 
Ngày 22/11/2022, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, chuyển đổi số Sở Nội vụ ban hành Công văn số 2370/SNV-VP về việc Chuẩn bị nội dung họp Ban chỉ đạo cải cách hành chính, chuyển đổi số Sở Nội vụ, theo đó Ban Chỉ đạo yêu cầu các phòng, ban, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ triển khai 04 nội dung, cụ thể:
1. Tổ chức rà soát, báo cáo đánh giá tình hình, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số theo nội dung, phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao.
2. Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC trên Cổng Dịch vụ công, trên Hệ thống “một cửa” của tỉnh; những bất cập trong sử dụng phần mềm quản lý văn bản hồ sơ công việc TDofffice (ký số văn bản; lập và kết thúc xử lý hồ sơ công việc…).
3. Tình hình, tiến độ khắc phục, xử lý những tồn tại, hạn chế đã được Đoàn kiểm tra cải cách hành chính năm 2022 chỉ ra; tiến độ, kết quả thu thập tài liệu kiểm chứng phục vụ chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính, chuyển đổi số năm 2022.
4. Tình hình, tiến độ triển khai các nội phối hợp tại Chương trình phối hợp số 1357/CTr-STTTT-SNV ngày 13/7/2022 giữa Sở Nội vụ và Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên.
Nội dung báo cáo đánh giá tình hình, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số; những khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị của phòng, ban, đơn vị, đề nghị gửi về Văn phòng Sở chậm nhất ngày 25/11/2022 để tổng hợp.

Tác giả: Văn phòng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây