Sở Nội vụ không giải quyết và không phản hồi đối với các hồ sơ TTHC gửi đến Sở Nội vụ không theo quy định

Chủ nhật - 05/06/2022 04:42
Thực hiện Kế hoạch số 4289/KH-UBND ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh về Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Kế hoạch số 585/KH-UBND ngày 03/3/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch số 1536/KH-UBND ngày 25/5/2021 của UBND tỉnh về việc số hoá kết quả giải quyết TTHC đang còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch 1332/KH-BCĐ ngày 06/5/2022 của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Điện Biên về Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số năm 2022 ... trong đó mục tiêu của tỉnh đặt ra trong năm 2022: tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích đạt từ 50% trở lên, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ đạt 80%, tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đạt 100%.
Nhằm thực hiện đạt được một số mục tiêu của tỉnh về dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, ngày 03/6/2022, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 1048/SNV-VP về việc thực hiện một số mục tiêu của tỉnh về dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ. Theo đó: từ ngày 01/6/2022 Sở Nội vụ không giải quyết và không phản hồi đối với các hồ sơ TTHC
gửi theo hình thức gửi công văn thông thường. Theo quy định, cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ TTHC theo một trong các hình thức sau: Trực tiếp; trực tuyến trên Công Dịch vụ công và Qua dịch vụ Bưu chính công ích.
Tải nội Văn bản số 1048/SNV-VP theo File gửi kèm./.


 

Tác giả: admin

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây