UBND tỉnh phê duyệt Đề án tuyển dụng tập trung công chức cấp tỉnh, cấp huyện

Chủ nhật - 23/04/2023 20:46
Ngày 20/4/2023, UBND tỉnh Điện Biên ban hành Quyết định số 674/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Đề án tuyển dụng tập trung công chức cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Điện Biên, theo đó:
1. Trên cơ sở biên chế được cấp có thẩm quyền giao hàng năm, số biên chế hiện có và lộ trình tinh giản biên chế theo Kế hoạch số 76-KH/TU ngày 12/12/20222 của Tỉnh uỷ về quản lý, sử dụng và tinh giản biên chế giai đoạn 2022 - 2026, các cơ quan, đơn vị chủ động rà soát, báo cáo nhu cầu tuyển dụng đảm bảo xác định rõ vị trí việc làm còn thiếu; số lượng, ngành/chuyên ngành cần tuyển; đối tượng, hình thức tuyển dụng gửi Sở Nội vụ tổng hợp.
2. Sở Nội vụ thẩm định, tổng hợp và xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt (dự kiến tổ chức vào quý III hàng năm). Nội dung kế hoạch tuyển dụng bao gồm:
- Số lượng biên chế công chức được cấp có thẩm quyền giao và số lượng biên chế chưa sử dụng của cơ quan sử dụng công chức;
- Số lượng biên chế cần tuyển ở từng vị trí việc làm;
- Số lượng vị trí việc làm cần tuyển đối với người dân tộc thiểu số (nếu có), trong đó xác định rõ chỉ tiêu, cơ cấu dân tộc cần tuyển;
- Số lượng vị trí việc làm thực hiện xét tuyển (nếu có) đối với từng nhóm đối tượng: Người cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người học theo chế độ cử tuyển theo quy định của Luật Giáo dục, sau khi tốt nghiệp về công tác tại địa phương nơi cử đi học; sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng;
- Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển ở từng vị trí việc làm;
- Hình thức và nội dung thi tuyển hoặc xét tuyển;
- Các nội dung khác (nếu có).
Tải chi tiết nội dung văn bản theo FIle gửi kèm./.

Tác giả: Văn phòng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây