Triển khai Thông tư số 12/2022/TT-BNV ngày 31/2022/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn về vị trí việc làm trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập

Thứ sáu - 21/04/2023 04:09
Ngày 31/3/2023, Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên đã ban hành văn bản hướng dẫn một số nội dung trong Thông tư số 12/2022/TT-BNV ngày 31/12/2022 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung, hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập, nhằm điều chỉnh về yêu cầu vị trí việc làm để phù hợp với việc sắp xếp tổ chức bộ máy, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, tổ chức và cấp quản lý theo quy định của pháp luật chuyên ngành; cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm bố trí, quản lý và sử dụng hiệu quả biên chế công chức, số lượng người làm việc được giao theo vị trí việc làm, bảo đảm thực hiện mục tiêu tinh giản biên chế theo quy định. Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; các đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Điện Biên cần nghiên cứu, thực hiện.
Xem toàn văn Thông tư số 12/2022/TT-BNV tại File gửi kèm./.
 

Tác giả: Phong TC,BC&TCPCP

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây