Nghiệm thu giữa Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về Điều tra Cơ sở hành chính năm 2021

Thứ ba - 14/12/2021 04:55
Căn cứ Quyết định số 1096/QĐ-BNV ngày 23/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tổ chức Điều tra cơ sở hành chính năm 2021; Quyết định số 1006/QĐ-BNV ngày 26/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Phương án Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 và Quyết định số 938/QĐ-BNV ngày 20/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy trình nghiệm thu cấp Trung ương và rà soát, làm sạch Phiếu Điều tra cơ sở hành chính năm 2021.
Chiều ngày 14/12/2021, Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính Trung ương tổ chức nghiệm thu trực tuyến đối với Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều ta cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Điện Biên, phía điểm cầu Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính Trung ưng có đồng chí Nguyễn Thị Bích Thủy, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Nội vụ - Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính Trung ương chủ trì; phía điểm cầu Điện Biên do đồng chí Trịnh Hoàng Thắng, Giám đốc Sở Nội vụ - Phó trưởng ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính tỉnh Điện Biên.
 
 
Để chuẩn bị cho cuộc tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021, ngày 10/9/2020 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 913/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Điện Biên; Quyết định số 65/QĐ-BCĐ ngày 19/01/2021 của Ban chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo; Kế hoạch số 177/KH-ĐTCSHC ngày 01/02/2021 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021tỉnh Điện Biên về tổ chức điều tra cơ sở hành chính tỉnh Điện Biên năm 2021; Quyết định số 49/QĐ-BCĐ ngày 17/3/2021của Ban Chỉ đạo về việc tuyển chọn và phân công nhiệm vụ Giám sát viên cấp tỉnh và quản trị viên hệ thống cấp tỉnh.
Đến ngày 14/5/2021, 419/419 = 100% đơn vị trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã thực hiện việc kê khai thông tin trên trang tác nghiệp, đảm bảo theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương. Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Điều tra Cơ sở hành chính của tỉnh,  Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, rà soát, đối chiếu thông tin và hoàn thiện Phiếu đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn; các Giám sát viên tỉnh kiểm tra, rà soát, đối chiếu hồ sơ của từng đơn vị với Phiếu thu thập thông tin về đơn vị hành chính của đơn vị theo địa bàn được phân công và đã hoàn thành công tác nghiệm thu 419/419 đơn vị (phiếu) với Ban Chỉ đạo các huyện ,thị xã, thành phố.
 

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây