Bộ Nội vụ tuyên truyền tham gia Cuộc thi “tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”

Thứ năm - 16/09/2021 11:25

Theo đó, Cuộc thi được phát động nhằm mục đích triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021 (ban hành kèm theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ); nâng cao nhận thức về phòng, chống tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức và người dân, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, góp phần phòng, chống tham nhũng.

Đồng thời, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thúc đẩy sự quan tâm, phối hợp của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tạo sức lan tỏa, hình thành ý thức tự giác thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Nội dung thi là kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng, gồm các quy định về phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, về chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng, về trách nhiệm của các cơ quan, nhà nước trong phòng, chống tham nhũng; hiểu biết về sự phát triển của pháp luật về phòng, chống tham nhũng qua các thời kỳ.

Về thời gian nhận bài thi tính từ ngày phát động Cuộc thi đến hết ngày 15/10/2021 (thời gian nhận bài thi được tính theo dấu bưu điện). Trao giải và tổng kết Cuộc thi: tháng 12/2021.

Để các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Nội vụ tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi, Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ đăng tải toàn văn: Bài dự thi, Đề thi, Thể lệ cuộc thi và Quyết định số 450/QĐ-TTCP ngày 20/8/2021 của Thanh tra Chính phủ ban hành kèm theo Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” tại File đính kèm và trên mục Thông báo.

File đính kèm.

Xem toàn văn Công văn 547/PC:   Tải về
Xem Bài dự thi:   Tải về
Xem Đề thi   Tải về
Xem Thể lệ cuộc thi:   Tải về
Xem toàn văn Quyết định số 450/QĐ-TTCP:   Tải về

Tác giả: admin

Nguồn tin: www.moha.gov.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây