Đảng uỷ Sở Nội vụ nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2023

Thứ ba - 21/02/2023 22:07
Ngày 21/02/2023 Đảng uỷ Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2023.
 

Dự Hội nghị có các đồng chí Ban thường vụ Đảng uỷ, các đồng chí Ban Chấp hành Đảng uỷ, lãnh đạo các Chi bộ trực thuộc cùng toàn thể công chức, viên chức Sở Nội vụ.
 

Theo đó chuyên đề năm 2023 là học tập và theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá, sức mạnh dân tộc, xây dựng và phát triển văn hoá, con người Điện Biên đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập trong giai đoạn mới.
 
 Đồng chí: Phạm Minh Khuyến – Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối CQ&DN tỉnh – Báo cáo viên quán triệt các nội dung chuyên đề
Chuyên đề gồm 4 phần: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế; loại bỏ những phong tục, tập quán lạc hậu trong Nhân dân; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa.
Chuyên đề năm 2023 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên về học và làm theo Bác. Qua nghiên cứu chuyên đề, đa số các đảng viên được tiếp thu và lĩnh hội những giá trị cốt lõi của chuyên đề, nắm được ý nghĩa đặc biệt quan trọng của việc phát triển bản sắc văn hoá để phát triển kinh tế xã hội. Từ đó khơi dậy mạnh mẽ những giá trị văn hóa, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đơn vị./.

Tác giả: Đoàn thanh niên

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây