Phê duyệt Đề án Chuyển đổi số tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030

Thứ hai - 28/02/2022 19:55
Với mục tiêu tổng quát, từng bươc đổi mới căn bản, toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, phục vụ của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ( sau đây goi chung là cơ quan, đơn vị) dựa trên công nghệ số; phát triển chính quyền số, kinh tế số; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.Sử dụng công nghệ số để nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.
Mục tiêu đến năm 2025,  về phát triển chính quyền số:
+ 100% Văn bản điện tử của cơ quan, đơn vị được trao đổi liên thông trên môi trường mạng (trừ văn bản mật);
+ 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp Dịch vụ công mức độ 4 trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau; 90% hồ sơ công việc của các cơ quan cấp tỉnh, 80% hồ sơ công việc của cơ quan cấp huyện và 60% hồ sơ công việc của cơ quan cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật);
+ Bảo đảm 100% cuộc hợp, hội nghị có thể thực hiện trên môi trường mạng; …
Ngày 06/12/2021, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định số 3179/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Đề án Chuyển đổi số tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
Tải nội dung chi tiết của Đề án tại file đính kèm./.

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây