Dịch vụ công

Lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác thanh niên

Thứ tư - 27/12/2017 04:55

TT

Tên thủ tục

Mức độ

Biểu mẫu

1

Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh

2

Tải biểu mẫu

2

Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh

2

Tải biểu mẫu

3

Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh

2

Tải biểu mẫu

Tác giả bài viết: VP

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 Hình ảnh hoạt động