Thông báo tuyển dụng công chức năm 2019

Thông báo về việc tuyển dụng công chức của Sở Nội vụ năm 2019
Tải nội dung chi tiết tại đây

Tác giả bài viết: VP