Dịch vụ công

Ban hành quy chế về công tác văn thư, lưu trữ

Thứ tư - 04/03/2020 14:12
Nhằm đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định của Luật lưu trữ; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về việc quản lý và sử dụng con dấu; Thông tư số 04/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 3 năm 2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xây dựng Quy chế văn thư, lưu trữ của các cơ quan tổ chức và các quy định hiện hành về công tác văn thư, lưu trữ. Sở Nội vụ đã ban hành Quyết định số 26/QĐ-SNV ngày 28/02/2020 về việc ban hành "Quy chế về công tác văn thư, lưu trữ" của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên, thay thế Quyết định số 84/QĐ-SNV ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên.
Tải nội dung quy chế tại đây

Tác giả bài viết: VP

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 Hình ảnh hoạt động