Dịch vụ công

Lấy ý kiến tham gia dự thảo văn bản Quy phạm pháp luật

Thứ năm - 07/09/2017 16:38
Lấy ý kiến tham gia góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Điện Biên.
     
    Thực hiện quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
     Sau khi tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố gửi về, Sở Nội vụ tiến hành tu chỉnh, hoàn thiện Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Điện Biên.
     Sở Nội vụ đăng tải lên trang thông tin điện tử, nếu các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thị xã, thành phố có ý kiến tham gia thêm, đề nghị gửi ý kiến bằng văn bản về Sở Nội vụ trước ngày 22/9/2017 để tiếp thu, giải trình./.
     (Có Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia của các cơ quan đơn vị, UBND các huyện thị xã, thành phố của Sở Nội vụ xây dựng và các tài liệu có liên quan đính kèm)
    Tải bản dự thảo tại đây!

Tác giả bài viết: Phòng CC,VC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 Hình ảnh hoạt động