Dịch vụ công

Lấy ý kiến tham gia Dự thảo Quyết định ban hành quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Thứ tư - 08/05/2019 10:19
Lấy ý kiến tham gia Dự thảo Quyết định ban hành quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
     Thực hiện quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
    Sở Nội vụ đăng tải lên trang thông tin điện tử Dự thảo Quyết định ban hành quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Điện Biên. nếu các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thị xã, thành phố có ý kiến tham gia thêm, đề nghị gửi ý kiến bằng văn bản về Sở Nội vụ trước ngày 31/3/2019 để tiếp thu, giải trình; trình UBND tỉnh theo quy định./.

Tải Dự thảo

Tác giả bài viết: Phòng CCVC

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 Hình ảnh hoạt động