Dịch vụ công

Lấy ý kiến tham gia góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế Quản lý công tác cử tuyển

Thứ ba - 17/10/2017 14:57
Lấy ý kiến tham gia góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế Quản lý công tác cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
      Thực hiện quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

      Sau khi tiếp thu ý kiến góp ý của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố gửi về, Sở Nội vụ tiến hành tu chỉnh, hoàn thiện Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế Quản lý công tác cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

      Sở Nội vụ đăng tải lên trang thông tin điện tử, nếu các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố có ý kiến tham gia, đề nghị gửi ý kiến bằng văn bản về Sở Nội vụ trước ngày 10/11/2017 để tiếp thu, giải trình./.

      (Có Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện thị xã, thành phố; Tờ trình; Dự thảo Quyết định trình UBND tỉnh của Sở Nội vụ xây dựng và các tài liệu có liên quan đính kèm)
Tải bản dự thảo tại đây!

Tác giả bài viết: Phòng CCVC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 Hình ảnh hoạt động