Dịch vụ công

Khánh thành điểm trường Huổi Thủng 2

Vừa qua Đoàn thanh niên Sở Nội vụ phối hợp với nhóm Chung một vòng tay – Hà Nội tổ chức khánh thành điểm trường Huổi Thủng 2 - Trường Phổ thông dân tộc bán trú – tiểu học xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ.

Bài hát Em yêu ngành lưu trữ

Bài hát Em yêu ngành lưu trữ

Sáng tác lời: Đc Lê Hữu Khang - Giám đốc Sở

 Hình ảnh hoạt động