Dịch vụ công

Tọa đàm Thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

Sáng ngày 8/11/2017, tại hội trường 4A, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Đại học Nội vụ Hà Nội (Bộ Nội vụ) tổ chức buổi Tọa đàm Thực trạng và đề xuất giải pháp “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế”. Dự buổi tọa đàm có gần 40 đại biểu là lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác đào tạo, bồi dưỡng của các Sở, ban ngành tỉnh cùng UBND các huyện, thành phố

Đc: Lê Đình Tuyên, Phó Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo lớp học

Khai giảng 02 lớp Bồi dưỡng QLNN chương trình chuyên viên dành cho cán bộ, công chức cấp xã tại tỉnh Điện Biên

Sáng ngày 15/8 tại Hội trường của: Trường cao đẳng nghề tỉnh và Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Điện Biên phủ, Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên phối hợp với Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ mở 2 lớp bồi dưỡng QLNN chương trình chuyên viên dành cho 70 cán bộ, công chức xã thuộc huyện Điện Biên và thành phố Điện Biên phủ của tỉnh Điện Biên .

TS Nguyễn Tiến Đạo - Phó Hiệu trưởng trường ĐT,BD cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ phát biểu khai giảng lớp học

Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng năm 2016 tại tỉnh Điện Biên

Sáng ngày 15/8/2016, tại Khách sạn Công đoàn tỉnh Điện Biên Sở Nội vụ phối hợp với Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý, lãnh đạo cấp phòng năm 2016 dành cho cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

 Hình ảnh hoạt động