Dịch vụ công

Quy chế hoạt động của UBKT và chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020

Thứ sáu - 31/07/2015 09:16
Để kịp thời giúp cho tổ chức đảng và đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật của nhà nước, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng...
 Để kịp thời giúp cho tổ chức đảng và đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật của nhà nước, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Ngày 28/7/2015 Đảng ủy Sở Nội vụ ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Nội vụ khóa III nhiệm kỳ 2015- 2020 và chương trình công tác kiểm tra, giám sát cho cả nhiệm kỳ. Theo đó chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm của Đảng ủy sẽ tập trung vào các nội dung:
1. Kiểm tra Chi bộ và đảng viên về chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ đảng, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, quy chế, kết luận của cấp ủy các cấp và các nguyên tắc tổ chức của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ;
2. Kiểm tra việc giữ gìn tư cách, tác phong đảng viên; kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước;
3. Kiểm tra công tác quản lý, sử dụng đảng phí.
4. Giám sát tổ chức quán triệt học tập và xây dựng chương trình hành động thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.
5. Giám sát chấp hành cương lĩnh chính trị, Điều lệ đảng, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, quy chế, kết luận của cấp ủy các cấp; việc thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước.
6. Giám sát thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, giữ gìn phẩm chất, lối sống và mối quan hệ với cấp ủy nơi cư trú;
7. Giám sát thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 Thời gian Đảng ủy báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát theo các nội dung trên sẽ được tiến hành trước ngày 05 tháng 11 hàng năm./.

Tác giả bài viết: Đặng Quang Minh

Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

 Hình ảnh hoạt động