Dịch vụ công

Công tác quản lý nhà nước về văn thư - lưu trữ và tài liệu lưu trữ giai đoạn 2010-2015

Thứ ba - 22/09/2015 14:50
Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên được thành lập theo Quyết định 830/QĐ-UBND ngày 08 / 7 / 2010 của UBND tỉnh Điện Biên có chức năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ của tỉnh và trực tiếp quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử của tỉnh theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Nội vụ, đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước.
Qua 5 năm được thành lập và đi vào hoạt động, Chi cục đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Nội vụ, sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước. Hàng năm, Chi cục tham mưu cho Giám đốc Sở Nội vụ trình UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo công tác văn thư, lưu trữ; đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ đối với các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào kho lưu trữ lịch sử tỉnh. Việc xây dựng, ban hành văn bản quản lý nhà nước để chỉ đạo, điều hành công tác văn thư, lưu trữ và hướng dẫn nghiệp vụ đến các cấp, các ngành trong tỉnh đã góp phần nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác lưu trữ cũng như giá trị của tài liệu lưu trữ. Tạo bước chuyển biến cơ bản, đưa công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan, tổ chức đi vào nề nếp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về công tác này.
Trong 5 năm qua Chi cục đã chủ động triển khai công tác kiểm tra, hướng dẫn 87 lượt tại UBND các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan, đơn vị trong tỉnh; đồng thời tổ chức triển khai tuyên truyền Luật Lưu trữ và các văn bản mới về công tác văn thư, lưu trữ được 21 lớp, trong đó 04 lớp cấp tỉnh, 17 lớp cấp huyện, cấp ngành cho trên 1.100 lượt công chức, viên chức là lãnh đạo Văn phòng cấp Sở, Văn phòng, phòng Nội vụ cấp huyện; công chức, viên chức trực tiếp làm công tác văn thư, lưu trữ; lãnh đạo và công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã;
Thực hiện việc chỉnh lý tài liệu tồn đọng tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, hàng năm Chi cục hướng dẫn từ 01 - 02 cơ quan thu thập, chỉnh lý khoa học tài liệu lưu trữ theo quy trình nghiệp vụ, trung bình mỗi cơ quan có từ 30 - 80 mét tài liệu; kết hợp với kiểm tra việc thực hiện các quy định về văn thư, lưu trữ, bảo quản an toàn và phục vụ độc giả có nhu cầu khai thác tài liệu lưu trữ;
Chi cục Văn thư - Lưu trữ hiện đang bảo quản gần 400 mét giá tài liệu hành chính thuộc các Phông UBND tỉnh Lai Châu giai đoạn 1963 - 2003; Phông UBND tỉnh Điện Biên giai đoạn 2004 - 2007; Phông HĐND tỉnh Lai Châu giai đoạn 1963 - 2003; Phông HĐND tỉnh Điện Biên 2004 - 2006; Phông Ban Tổ chức chính quyền tỉnh Lai Châu giai 1975 - 2003; Phông Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên giai đoạn 2004 - 2012 và tài liệu thi đua khen thưởng thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, tài liệu của Ban Miền Tây, tài liệu của Văn phòng UBND tỉnh với tổng số trên 13.000 ngàn hồ sơ các loại, trung bình mỗi năm phục vụ trên 400 lượt người/năm khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ và số lượt hồ sơ đưa ra phục vụ khai thác là 680 hồ sơ/năm.
Sự cố gắng, nỗ lực của tập thể công chức, viên chức Chi cục trong 5 năm qua, đã được các cấp ghi nhận và khen thưởng: Chi cục đã 02 lần được UBND tỉnh tặng Bằng khen; 02 lần được nhận cờ thi đua lao động xuất sắc của UBND tỉnh; được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 04 cá nhân được nhận Bằng khen UBND tỉnh, 02 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, 02 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba.

Tác giả bài viết: Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Điện Biên

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 Hình ảnh hoạt động