Dịch vụ công

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và hiệu lực thi hành

Ngày 18-11-2016, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Luật gồm 9 chương, 68 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2018 và thay thế Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2004

Đồng chí  Hoàng Văn Nam - Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Sở Nội vụ khai mạc tập huấn về công tác tôn giáo năm 2015

Sáng ngày 29 tháng 9 năm 2015, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Điện Biên Đông, Sở Nội vụ phối hợp với UBND huyện Điện Biên Đông tổ chức khai mạc lớp tập huấn về công tác tôn giáo và quản lý nhà nước về tôn giáo cho cán bộ, công chức cấp cơ sở trên địa bàn huyện

Toàn cảnh lớp tập huấn công tác tôn giáo

Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên tập huấn về công tác tôn giáo

Từ ngày 15 đến ngày 18/9/2015, tại trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Tủa Chùa, Sở Nội vụ phối hợp với UBND huyện Tủa Chùa tổ chức lớp tập huấn công tác tôn giáo và nghiệp vụ quản lý nhà nước (QLNN) về tôn giáo cho 50 cán bộ của 12 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 Hình ảnh hoạt động