Dịch vụ công

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo

Thứ hai - 12/10/2015 04:36
Ngày 02/10/2015 UBND tỉnh Điện Biên ban hành Kế hoạch số 3505/KH-UBND tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.

Mục đích của Kế hoạch là  tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh.
Nội dung của Kế hoạch tập trung vào việc quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, bao gồm: Hiến pháp năm 2013 quy định liên quan tín ngưỡng, tôn giáo; Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; Chỉ thị 01/2005/CT-TTg ngày 04/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ về một số công tác đối với đạo Tin lành; Chỉ thị số 1940/CT-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về nhà, đất liên quan đến tôn giáo; Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; Quyết định số 868/QĐ-BNV ngày 17/8/2015 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ; Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 30/5/2014 hướng dẫn việc thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo…
Theo Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo của UBND tỉnh các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ở cơ quan, đơn vị và nhân dân, chức sắc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo trên địa bàn tỉnh trong năm 2015 và những năm tiếp theo. UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến ở cấp tỉnh; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch của các cơ quan, đơn vị./.
Tải nội dung của kế hoạch

Tác giả bài viết: Phòng Tôn giáo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 Hình ảnh hoạt động