Dịch vụ công

Hội nghị giao ban cán bộ quản lý

Ngày 08/7/2016 tại Hội trường 4B, Sở Nội vụ đã tổ chức Hội nghị giao ban cán bộ quản lý các phòng, ban, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở.

Đoàn công tác làm việc tại UBND huyện Tủa Chùa

Đoàn công tác liên ngành kiểm tra việc thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo tại huyện Tủa Chùa

Thực hiện Kế hoạch số 1949/KH-UBND ngày 27/5/2015 của UBND tỉnh Điện Biên về việc kiểm tra việc thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; Từ ngày 21/7 đến ngày 23/7/2015, đoàn công tác liên ngành của tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Nam, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn cùng đi có đại diện một số ban, ngành của tỉnh đã đến thăm, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo tại huyện Tủa Chùa.

 Hình ảnh hoạt động