Dịch vụ công
Thông báo: Về nội dung hướng dẫn ôn thi lên ngạch cán sự, ngạch chuyên viên và tương đương

Thông báo: Về nội dung hướng dẫn ôn thi lên ngạch cán sự, ngạch chuyên viên và tương đương

Căn cứ Kế hoạch số 2498/KH-HĐTNNCC ngày 22/8/2016 của Hội đồng thi nâng ngạch công chức về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2015 tỉnh Điện Biên; Nhằm tạo điều kiện cho các thí sinh dự thi chủ động tự ôn tập các phần kiến thức gắn với nội dung thi nâng ngạch công chức, Cơ quan thường trực Hội đồng thi nâng ngạch công chức - Sở Nội vụ thông báo nội dung định hướng ôn tập cụ thể như sau:

 Hình ảnh hoạt động