Liên kết Website

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập :

380168


Đang truy cậpĐang truy cập : 30

Trang nhất » Văn bản QLNN


DANH SÁCH VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao

Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
138/SNV-CCVC 26/01/2018

Về việc Xây dựng danh mục khung trình độ chuyên môn theo vị trí việc làm cơ quan hành chính

Tải về
55/QĐ-UBND 22/01/2018

Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi đua, khen thưởng; người có công; tôn giáo; văn thư lưu trữ; công tác thanh niên thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên

Tải về
85/SNV-CCVC 18/01/2018

Về việc báo cáo việc xử lý các vấn đề về phân cấp phát hiện qua kiểm tra

Tải về
34/SNV-CCVC 08/01/2018

Về việc báo cáo số liệu phục vụ xây dựng Đề án trình Hội nghị trung ương 7 khóa XII

Tải về
2282/SNV-CCVC 29/12/2017

V/v gửi báo cáo đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp xã năm 2017 theo chương trình xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 thực hiện Quyết định số 1600/QĐ-TTg.

Tải về
2229/SNV-CCVC 25/12/2017

V/v cung cấp số liệu về kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2017 theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP

Tải về
2227/BCĐCCHC-SNV 22/12/2017

V/v tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện năm 2017

Tải về
2208/SNV-CCVC 20/12/2017

V/v bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính

Tải về
2111/SNV-CCHC 30/11/2017

Về việc góp ý Dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Tải về
2173/SNV-CCHC 11/12/2017

Về việc tự chấm điểm, thu thập tài liệu kiểm chứng phục vụ chấm điểm xác định Chỉ số CCHC cấp tỉnh năm 2017

Tải về
2109/SNV-CCVC 30/11/2017

Về việc báo cáo thống kê năm 2017 theo Công văn số 519-CV/BTCTU ngày 27/11/2017 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ

Tải về
2082/BCĐCCHC-SNV 27/11/2017

V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Điện Biên năm 2018

Tải về
2089/SNV-CCVC 27/11/2017

V/v hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2017

Tải về
1903/SNV-CCVC 25/10/2017

V/v thông báo nhập học lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN dành cho CBCC cấp xã năm 2017.

Tải về
1919/SNV-CCVC 27/10/2017

V/v báo cáo đánh giá kết quả đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2017 và hướng dẫn xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2018

Tải về
1889/SNV-CCVC 24/10/2017

Về việc triển khai Kết luận số 17-KL/TW kết luận của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế

Tải về
08/2016/QĐ-UBND 09/05/2016

Về việc sửa đổi Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2015 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Điện Biên

Tải về
32/2012/QĐ-UBND 26/12/2012

Quyết định Quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi học và chính sách thu hút những người có trình độ cao trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Tải về
18/2015/QĐ-UBND 21/10/2015

Quyết định Ban hành Quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ , công chức, viên chức thuộc tỉnh Điện Biên

Tải về
1820/SNV-BTĐKT 09/10/2017

V/v xin ý kiến tham gia Nghị quyết quy định xét tặng Huy hiệu tỉnh Điện Biên

Tải về