Liên kết Website

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập :

433881


Đang truy cậpĐang truy cập : 4

Trang nhất » Văn bản QLNN


DANH SÁCH VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao

Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
982/SNV-CCVC 06/07/2018

Về việc xây dựng đề án tổ chức thăng hạng giáo viên năm 2018

Tải về
957/BCĐCCHC-SNV 04/07/2018

Về việc phối hợp triển khai Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2018

Tải về
935/SNV-CCVC 29/06/2018

Điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch công chức và thi thăng hạng viên chức hành chính

Tải về
843/SNV-CCVC 18/06/2018

Về việc Hướng dẫn xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2019

Tải về
629/SNV-CCVC 15/05/2018

Về việc khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2020

Tải về
651/SNV-CCVC 17/05/2018

Về việc báo cáo số lượng biên chế

Tải về
404/SNV-CCVC 29/03/2018

về việc khảo sát nhu cầu đào tạo đại học theo chế độ cử tuyển năm 2018

Tải về
501/SNV-CCVC 19/04/2018

Về việc xây dựng báo cáo cơ cấu chức danh nghề nghiệp và xác định chỉ tiêu, danh sách thi thăng hạng giáo viên lên hạng III và lên hạng II năm 2017 – 2018.

Tải về
405/SNV-CCVC 29/03/2018

Về việc báo cáo, thống kê số lượng chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017

Tải về
339/SNV-CCVC 16/03/2018

Về việc thống kê chỉ tiêu phát triển giới quốc gia năm 2017

Tải về
214/SNV-CCVC 12/02/2018

Về việc rà soát, đăng ký nhu cầu thi nâng ngạch công chức trong cơ quan hành chính và thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giữ ngạch năm 2018

Tải về
177/SNV-CCVC 05/02/2018

V/v Hướng dẫn xây dựng Đề án điều chỉnh tinh giản biên chế giai đoạn 2018-2021

Tải về
138/SNV-CCVC 26/01/2018

Về việc Xây dựng danh mục khung trình độ chuyên môn theo vị trí việc làm cơ quan hành chính

Tải về
55/QĐ-UBND 22/01/2018

Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi đua, khen thưởng; người có công; tôn giáo; văn thư lưu trữ; công tác thanh niên thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên

Tải về
85/SNV-CCVC 18/01/2018

Về việc báo cáo việc xử lý các vấn đề về phân cấp phát hiện qua kiểm tra

Tải về
34/SNV-CCVC 08/01/2018

Về việc báo cáo số liệu phục vụ xây dựng Đề án trình Hội nghị trung ương 7 khóa XII

Tải về
2282/SNV-CCVC 29/12/2017

V/v gửi báo cáo đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp xã năm 2017 theo chương trình xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 thực hiện Quyết định số 1600/QĐ-TTg.

Tải về
2229/SNV-CCVC 25/12/2017

V/v cung cấp số liệu về kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2017 theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP

Tải về
2227/BCĐCCHC-SNV 22/12/2017

V/v tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện năm 2017

Tải về
2208/SNV-CCVC 20/12/2017

V/v bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính

Tải về