Dịch vụ công
Quý vị có thể gửi thư tới chúng tôi bằng cách hoàn tất biểu mẫu dưới đây. Để chúng tôi có thể trả lời thư của Quý vị, xin vui lòng khai báo đầy đủ.
Mã chống spam Thay mới
  

Để thuận tiện hơn cho quý khách trong việc liên hệ. Xin quý khách liên hệ theo địa chỉ sau:


   Văn phòng Sở
 
Vị trí: Khuc vực tầng 1
Điện thoại: 0230.825.444

   Phòng Thanh tra, Chuyên viên Phòng CTTN
 
Vị trí: Tầng 2
 Điện thoại: 

   Phòng Xây dựng chính quyền đị phương
 
Vị trí: Tầng 3  nhà mới xây
Điện thoại: 0230.3825 211

   Phòng Tổ chức công chức
 
Vị trí: Tầng 1 nhà mới xây
Điện thoại: 0230.3833.940

   Phòng Bưu chính - Viễn thông
 
 Vị trí: Tầng 3
Điện thoại: 0230.3835.663

   Phòng Đào tạo - bồi dưỡng, Cải cách hành chính, Tôn giáo 
 
Vị trí: Tầng 3 nhà cũ
Điện thoại: 0230.

 
  Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Ban Thị đua - Khen thưởng
   
Vị trí: Đối diện bến xe tỉnh
Điện thoại: 0230.
 
   Ban biên tập Website
 
Thường trực:  Văn phòng
Điện thoại: (0230). 3
Kỹ huật:
Điện thoại: (0230). 3
 Hình ảnh hoạt động