Lịch sử phát triển ngành Nội vụ tỉnh Điện Biên

GIỚI THIỆU VÀI NÉT VỀ SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐIỆN BIÊN
 
Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Điện Biên, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nội vụ, gồm: tổ chức bộ máy; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng và Công tác Thanh niên
Sở Nội vụ có 10 phòng, ban, đơn vị trực thuộc, gồm 83 công chức, viên chức. Trong đó: Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 3, Đại học 64, Cao đẳng 05, Trung cấp 9, Công nhân kỹ thuật 2. Nhân viên kỹ thuật: 1; Trình độ chính trị: Cử nhân 2, Cao cấp 11, Trung cấp 12. Đảng bộ Sở có 53 đảng viên. Đoàn thanh niên có 45 đoàn viên.
Trụ sở làm việc: Số nhà 841- Đường Võ Nguyên Giáp-  Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên.
1. Lịch sử hình thành:
Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên tiền thân là Ban Tổ chức dân chính trực thuộc Ủy ban hành chính tỉnh Lai Châu (cũ). Qua các giai đoạn của cách mạng, với những tên gọi khác nhau: Ban Tổ chức dân chính, Ban Tổ chức, Ban Tổ chức Chính quyền, Sở Nội vụ.
- Ban Tổ chức Dân chính (1965 - 1968): Được thành lập theo Quyết định số 756/QĐ ngày 20 tháng 11 năm 1965 của Ủy ban hành chính tỉnh Lai Châu (cũ), có chức năng, nhiệm vụ: là cơ quan nghiên cứu và nghiệp vụ, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ủy ban hành chính tỉnh; đồng thời dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ của Bộ Nội vụ.
- Ban Tổ chức (1968 - 1971): Được tách ra từ Ban Tổ chức Dân chính theo Quyết định số 414/QĐ ngày 21 tháng 8 năm 1968 của Ủy ban hành chính tỉnh Lai Châu (cũ), có chức năng, nhiệm vụ: giúp Ủy ban hành chính tỉnh kiện toàn chính quyền các cấp về mọi mặt, nhất là cấp xã; nghiên cứu phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính trong tỉnh theo quy định của nhà nước; xây dựng các đề án, hồ sơ về phân vạch hoặc điều chỉnh địa giới trình Bộ Nội vụ quyết định; quản lý tổ chức bộ máy nhà nước; cùng với các ngành liên quan thực hiện công tác tiền lương đối với công nhân, viên chức thuộc khu vực hành chính sự nghiệp theo quy định của nhà nước; được Ủy ban hành chính tỉnh ủy quyền xét, xếp lương cho cán bộ, viên chức thuộc khu vực hành chính, sự nghiệp; quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tổ chức, công tác cán bộ thuộc hệ quản lý của Ban.
- Ban Tổ chức Chính quyền (1971 - 2004): Được đổi tên từ Ban Tổ chức theo Quyết định số 19/QĐ ngày 17 tháng 9 năm 1971 của Ủy ban hành chính tỉnh Lai Châu (cũ) và tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Tổ chức đến tháng 9 năm 2004.
- Sở Nội vụ (từ tháng 9 năm 2004 đến nay): Được đổi tên từ Ban Tổ chức Chính quyền theo quy định tại Nghị định số 171/2004/NĐ - CP ngày 29 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ; theo đó, Sở Nội vụ có chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nội vụ, gồm: tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp; cải cách hành chính; tổ chức chính quyền địa phương, quản lý địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ công chức xã, phường, thị trấn; tổ chức hội và tổ chức phi Chính phủ.
 Từ tháng 05 năm 2008 đến nay: Thực hiện Nghị định số 13//2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ; theo đó, Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh, Trung tâm Lưu trữ thuộc Văn phòng UBND tỉnh, Bộ phận Tôn giáo thuộc Ban Dân tộc tỉnh được sáp nhập về Sở Nội vụ. Sau khi kiện toàn, Sở Nội vụ có chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nội vụ, gồm: tổ chức bộ máy; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng và công tác Thanh niên.
2. Quá trình phát triển:
Quá trình phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; sự hướng dẫn, chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Nội vụ, sự phối hợp của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của tập thể công chức, viên chức, Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên đã phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần cùng Đảng bộ, Chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững ổn định chính trị, chủ quyền biên giới quốc gia và trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.
Ghi nhận những thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân đã và đang công tác tại Sở Nội vụ qua các thời kỳ, Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba; Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nội vụ đã tặng thưởng nhiều Bằng khen; Ủy ban nhân dân tỉnh đã nhiều lần tặng cờ “Đơn vị tiên tiến xuất sắc”, nhiều Bằng khen và công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh" cho các tập thể, cá nhân; Giám đốc Sở Nội vụ đã tặng nhiều Giấy khen, công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” cho các tập thể, cá nhân là công chức, viên chức thuộc Sở. Nhiều đồng chí lãnh đạo Sở qua các thời kỳ đã trưởng thành, được giao giữ các chức vụ công tác trọng trách của Đảng và Nhà nước như: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy v.v… Một trong những tấm gương tiêu biểu trong công tác, đã được các cấp khen thưởng là các đồng chí: Hoàng Khụt - Giám đốc Sở, Nguyễn Xuân Bộ - Phó Giám đốc Sở đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba; Lê Hữu Khang - Giám đốc Sở; Nguyễn Thị Mai; Hoàng Văn Nam - Phó Giám đốc Sở, Phạm Thị Thiện - Phó Chánh Văn phòng Sở Ngô Minh Kỷ - Trưởng phòng Nghiệp vụ 1, Ban Thi đua, Khen thưởng đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Phạm Khắc Quân - Phó Giám đốc Sở đã được UBND tỉnh công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và nhiều năm liên tục được UBND tỉnh, Bộ Nội vụ tặng Bằng khen.
 3. Lãnh đạo Sở qua các thời kỳ:
Khi mới thành lập Ban Tổ chức dân chính, đồng chí Lâm Sung - Chủ tịch Ủy ban hành chính tỉnh kiêm Trưởng Ban; các đồng chí Nguyễn Huy Giáp, Phạm Thơ, Hoàng Thị Tuyết lần lượt được bổ nhiệm làm Phó Trưởng Ban. Các giai đoạn sau đó, Ban Tổ chức (sau này là Ban Tổ chức Chính quyền), các đồng chí: Nguyễn Ngọc Thưởng, Phùng Văn Đậu, Phan Cúc, Vũ Hợi, Lê Huy Tiến, Nguyễn Minh Quang, Hoàng Khụt lần lượt được bổ nhiệm làm Trưởng ban; các đồng chí: Nguyễn Công Lạc, Đặng Đức Mạnh, Văn Hữu Bằng, Đỗ Quý Tiến, Phạm Khắc Quân lần lượt được bổ nhiệm làm Phó Trưởng Ban. Sau khi đổi tên từ Ban Tổ chức Chính quyền thành Sở Nội vụ, đồng chí Hoàng Khụt được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở, các đồng chí: Phạm Khắc Quân, Lê Hữu Khang đựơc bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở. Năm 2008, sau khi sáp nhập Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh, Trung tâm Lưu trữ thuộc Văn phòng UBND tỉnh, Bộ phận Tôn giáo thuộc Ban Dân tộc tỉnh về Sở Nội vụ, đồng chí Hoàng Khụt tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Sở, đồng chí Phạm Khắc Quân, Lê Hữu Khang, Nguyễn Xuân Bộ, Nguyễn Thị Mai làm Phó Giám đốc Sở. Năm 2010, sau khi một số đồng chí được nhà nước cho nghỉ chế độ và một số đồng chí chuyển công tác, đồng chí Lê Hữu Khang được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở, các đồng chí Hoàng Văn Nam, Nguyễn Thị Mai, Lê Đình Tuyên giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở./.
                                                     
 

Hình ảnh hoạt động