Danh bạ điện thoại

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐIỆN BIÊN
Số 841 - Đường Võ Nguyên Giáp - Phường Mường Thanh - TP Điện Biên Phủ
  A. BAN GIÁM ĐỐC    
HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH CƠ QUAN
1 Lê Hữu Khang Giám đốc 3827038
2 Hoàng Văn Nam Phó Giám đốc 3830355
3 Lê Đình Tuyên Phó Giám đốc 3837618
4 Bùi Thị Hương Phó Giám đốc 3735568
  I- VĂN PHÒNG    
1 Phạm Tiến Mạnh Chánh Văn phòng 3831036
2 Mai Văn Hoa Phó Chánh Văn phòng 3825444
3 Nguyễn Thị Thanh Mai Phó Chánh Văn phòng 3825444
4 Vũ Minh Khiêm Chuyên viên 3836568
5 Nguyễn Văn Đạt Chuyên viên 3836568
6 Mai Xuân Hiếu Kế toán Trưởng 3831086
7 Nguyễn Ánh Hồng Kế toán 3831086
8 Lường Thị Phương Văn thư 3830783
9 Trần Thị Liên Thủ quỹ 3831159
10 Nguyễn Đình Hoàng Lái xe 3826373
11 Dương Anh Đoài Bảo vệ 3826373
12 Bùi Xuân Trường Bảo vệ 3826373
13 Mai Văn Giỏi Chuyên viên 3831077
14 Nguyễn Văn Hiếu Lái xe 3826373
15 Trần Thị Nga Nhân viên phục vụ 3830783
       
  II- PHÒNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC  
  Email: tcccsnv@gmail.com  
1 Trịnh Hoàng Thắng Trưởng phòng 3825139
2 Hoàng Ngọc Liên Phó Trưởng phòng 3832398
3 Vũ Văn Mạnh Phó Trưởng phòng 3833940
4 Lê Thị Hải Chuyên viên 3833940
5 Trần Đức Minh Chuyên viên 3825277
6 Trương Thị Phong Lan Chuyên viên 3833940
7 Trần Anh Tuấn Chuyên viên 3833940
       
  III. PHÒNG TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ VÀ TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ
1 Bùi Thị Quế Anh Trưởng phòng 3838386
2 Phạm Ngọc Khải Phó Trưởng phòng 3831127
3 Phạm Công Doanh Phó Trưởng phòng 3831127
4 Hoàng Hoa Hạnh Chuyên viên 3831127
5 Hà Anh Thảo Chuyên viên 3831127
       
  IV. PHÒNG XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VÀ CTTN
  Email: xdcqdp.snvdb@gmail.com  
1 Đặng Quang Minh Trưởng phòng 3832153
2 Vũ Văn Thịnh Phó Trưởng phòng 3825211
3 Loan Văn Toàn Phó Trưởng phòng 3835338
4 Lê Thị Trang Chuyên viên 3825211
5 Trần Thị Thanh Loan Chuyên viên 3825211
6 Nguyễn Công Đồn Chuyên viên 3835338
7 Lò Anh Việt Chuyên viên 3835338
8 Vũ Thị Huyền Chuyên viên 3825211
       
  V- PHÒNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH  
1 Vũ Minh Hồng Trưởng phòng 3826652
2 Trần Quốc Khánh Phó Trưởng phòng 3836727
3 Trần Thị Hà Chuyên viên 3836727
4 Vũ Thị Thu Hương Chuyên viên 3836727
5 Mùa A Vềnh Chuyên viên 3836727
6 Sần Tải Vần Chuyên viên 3836727
       
  VI- THANH TRA SỞ  
1 Nguyễn Thị Châu Chánh Thanh tra 3827403
2 Nguyễn Mạnh Hùng  Phó Chánh Thanh tra 3836880
3 Nguyễn Đình Trung Phó Chánh Thanh tra 3836880
4 Khương Tiến Thịnh Thanh tra viên 3836880
5 Phạm Phú Đức Chuyên viên 3836880
       
  VII- BAN TÔN GIÁO  
1 Nguyễn Thị Hoa Phó Trưởng Ban Thường trực 3831399
2 Lò Văn Phong P.Trưởng ban kiêm Tr.phòng NV 3836909
3 Lầu A Say Chuyên viên 3836909
4 Hà Thị Lan Phương Chuyên viên 3836909
5 Phạm Duy Hùng Chuyên viên 3836909
6 Trần Văn Dũng P.Trưởng ban kiêm Tr.phòng HC - TH 3838998
7 Nguyễn Thị Nga Chuyên viên 3838998
8 Hà Thị Thu Thủy Kế toán 3832966
9 Quàng Văn Thanh Lái xe  
       
  VIII- BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG  
1 Trần Đại Nghĩa Trưởng Ban  
2 Trần Trọng Hiếu Phó Trưởng Ban 3835086
3 Đặng Hồng Hưởng Phó Trưởng Ban 3737169
4 Hoàng Thị Vượng Phó Trưởng phòng NVI 3825093
5 Hoàng Thị Hồng Duyên Chuyên viên 3737518
6 Trần Thị Bình Chuyên viên 3737518
7 Phạm Văn Tiến Trưởng phòng NVII 3737966
8 Nguyễn Thị Hải Yến Phó Trưởng phòng NVII 3737869
9 Nguyễn Thị Bích Thủy Chuyên viên 3737869
10 Lò Thị Nhị Phương Chuyên viên 3737869
11 Phạm Văn Huy Phó trưởng phòng HC-TC-TH 3737169
12 Nguyễn Ngọc Phương Kế toán 3737188
13 Phan Thị Kim Dung Công chức 3737786
14 Trịnh Thị Thanh Tâm Công chức 3737786
15 Trịnh Thị Mơ Văn thư 3737786
16 Triệu Như Long Lái xe 3737169
17 Nguyễn Văn Cảnh Bảo vệ 3735800
       
  IX- CHI CỤC LƯU TRỮ  
1 Nguyễn Thị Ngoan Chi cục Trưởng 3824177
2 Trần Thị Hoa Phó Chi cục trưởng 3829034
3 Bùi Thị Diệu Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 3737886
4 Nguyễn Thị Hạnh Công chức 3737886
5 Bùi Thị Thu Hà Viên chức 3737886
6 Lò Thị Thương Viên chức 3737886
7 Nguyễn Thị Hằng Viên chức 3737886
8 Trương Thị Thanh Hòa Viên chức 3737886
9 Trương Thị Toan Viên chức 3737886
10 Đặng Thị Thanh Thủy Viên chức 3737886
11 Trần Thị Giang Viên chức 3737886
12 Trần Thị Thanh Hường Viên Chức   3737886 
13 Trần Thị Tám Viên  chức 3737886
14 Đào Thị Nhung Viên chức 3737886
15 Hà Thị Thanh Thủy Trưởng phòng HC-TH 3737866
16 Hà Thị Hải Liên Công chức 3737866
17 Lê Thị Xiêm Công chức 3737866
18 Phạm Thị Kim Quy Công chức 3737866
19 Lò Thị Hằng Nhân viên phục vụ  
 

Hình ảnh hoạt động