Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và hiệu lực thi hành

Thứ ba - 22/05/2018 13:44
Ngày 18-11-2016, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Luật gồm 9 chương, 68 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2018 và thay thế Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2004
Việc xây dựng và ban hành Luật nhằm thể chế hóa các quan điểm của Đảng và Hiến pháp 2013 nhằm bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; khắc phục những bất cập, tồn tại của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo hiện hành. Là cơ sở pháp lý quan trọng để tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý nhà nước nhằm tạo sự thông thoáng, minh bạch, tạo cơ chế pháp lý nhằm tôn trọng, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; đồng thời hạn chế sự can thiệp hành chính của Nhà nước vào các công việc nội bộ của tổ chức tôn giáo; đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, cải cách hành chính; giữ vững niềm tin của người có tín ngưỡng, tôn giáo vào chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy giá trị dân chủ, văn minh của loài người và chủ nghĩa xã hội; góp phần thực hiện tốt chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, đấu tranh chống hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo chống Đảng và Nhà nước; thể hiện trách nhiệm quốc gia đối với việc thực hiện pháp luật quốc tế.
Luật gồm 9 chương, 68 điều. Cụ thể như sau:
- Chương I - Những quy định chung (gồm 05 điều, từ Điều 1 đến Điều 5)
- Chương II – Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo (gồm 04 điều, từ Điều 6 đến Điều 9)
- Chương III -  Hoạt động tín ngưỡng (gồm 06 điều, từ Điều 10 đến Điều 15) - Chương IV – Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung, đăng ký hoạt động tôn giáo (gồm 05 điều, từ Điều 16 đến Điều 20)
- Chương V – Tổ chức tôn giáo (gồm 22 điều, từ Điều 21 đến Điều 42)
- Chương VI – Hoạt động tôn giáo; hoạt động xuất bản, giáo dục, y tế, bảo trợ xã hội, từ thiện, nhân đạo của tổ chức tôn giáo (gồm 13 điều, từ Điều 43 đến Điều 55)
- Chương VII –Tài sản của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo (gồm 04 điều, từ Điều 56 đến Điều 59)
- Chương VIII – Quản lý nhà nước và xử lý vi phạm trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo (gồm 06 điều, từ Điều 60 đến Điều 65
- Chương IX – Điều khoản thi hành (gồm 03 điều, từ Điều 66 đến Điều 68) quy 
Xem những nội dung cơ bản của Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại đây
Xem một số điểm mới của Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại đây
T
ải nội dung Luật tín ngương, tôn giáo tại đây

Tác giả bài viết: Ban TG

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

Hình ảnh hoạt động